Title: Dekretální normotvorba prezidenta republiky v období 2. světové války
Other Titles: The decree competence of the President of the Republic during the Second World War period
Authors: Kobza, Martin
Advisor: Beránek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5303
Keywords: dekretální normotvorba prezidenta republiky;mnichovská dohoda;prozatimní státní zřízení;právní rada;státní rada;prozatimní národní shromáždění;slovenská státní rada
Keywords in different language: decree competence of president of republic;munich agreement;provisional government;legal council;national council;provisional national assembly;slovak national council
Abstract: 1)Úvod 2)Legisaltivní proces před a po Mnichovu 3)Historicko právní důvody vzniku dekretů prezidenta republiky 4)Způsob přijímání dekretů a ústavních dekretů prezidenta republiky 5)Nejdůležitější dekrety prezidenta republiky 6)Benešovy dekrety a Slovensko 7)Vztah dekretů prezidenta republiky a PNS 8)Benešovy dekrety a EU 9 Závěr
Abstract in different language: 1) Introduction 2) The legislative process applied in the era before and after the Munich Agreement 3) Historical and legal reasons for the origin of the decree competence 4) The process of publication of decrees and also the special post-war ratification of decrees 5) The most important decrees of the President of the Republic 6) The relationship between decrees issued by the President of Republic and regulations issued by the Slovak National Council 7) The Provisional National Assembly and its role in decree issues 8) The attitude of the EU to decrees of the President of the Republic 9) Conclusion
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace na tema Dekratalni normotvorba prezidenta republiky v obdobi 2. sv. valky.pdfPlný text práce992,44 kBAdobe PDFView/Open
DP - Kobza M..pdfPosudek vedoucího práce64,56 kBAdobe PDFView/Open
OP - Kobza M..pdfPosudek oponenta práce38,08 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Kobza M..pdfPrůběh obhajoby práce57,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.