Title: Metody poskytování ošetřovatelské péče
Other Titles: Methods of providing nursing care
Authors: Vojtová, Pavla
Advisor: Hrubá, Pavla
Referee: Vodičková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5316
Keywords: metoda;poskytování ošetřovatelské péče;všeobecná sestra;ošetřovatelství
Keywords in different language: method;providing care;nurse;nursing
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody poskytované péče. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretická a praktická. Teoretická část se zabývá Koncepcí ošetřovatelství a dále vysvětluje metody, které jsou poskytované v ošetřovatelské péči. Praktická část je zaměřena na vlastní šetření a jeho výsledky. K jejímu vytvoření byl použit kvalitativní výzkum pomocí polostandardizovaného rozhovoru. Výsledky práce jsou přehledně zobrazeny v tabulce. Při zpracování této práce byla použita odborná literatura. K praktické části jsem si sama vytvořila dotazník, který jsem zpracovala pomocí rozhovoru, na základě kterého jsem provedla výzkum.
Abstract in different language: This bachelor work concentrates on methods of providing care. The work consists of two main parts, theoretical and practical ones. The theoretical part deals with Concept of Nursing and explains the methods which are provided in nursing care. The practical part is focused on nursing and its results. To process this part it was used the qualitative research with the help of half standardized interview. The results of the process are clearly shown in the chart. While processing this part, special literature was used. To process the practical part, I did my own questionnaire which I compiled by the help of the interview under which I did the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finalni_verze.pdfPlný text práce553,46 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Vojtova.jpgPosudek vedoucího práce116,32 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Vojtova.zipPosudek oponenta práce281,03 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vojtova.jpgPrůběh obhajoby práce145,12 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.