Název: Metody poskytování ošetřovatelské péče
Další názvy: Methods of providing nursing care
Autoři: Vojtová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Hrubá, Pavla
Oponent: Vodičková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5316
Klíčová slova: metoda;poskytování ošetřovatelské péče;všeobecná sestra;ošetřovatelství
Klíčová slova v dalším jazyce: method;providing care;nurse;nursing
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody poskytované péče. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretická a praktická. Teoretická část se zabývá Koncepcí ošetřovatelství a dále vysvětluje metody, které jsou poskytované v ošetřovatelské péči. Praktická část je zaměřena na vlastní šetření a jeho výsledky. K jejímu vytvoření byl použit kvalitativní výzkum pomocí polostandardizovaného rozhovoru. Výsledky práce jsou přehledně zobrazeny v tabulce. Při zpracování této práce byla použita odborná literatura. K praktické části jsem si sama vytvořila dotazník, který jsem zpracovala pomocí rozhovoru, na základě kterého jsem provedla výzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work concentrates on methods of providing care. The work consists of two main parts, theoretical and practical ones. The theoretical part deals with Concept of Nursing and explains the methods which are provided in nursing care. The practical part is focused on nursing and its results. To process this part it was used the qualitative research with the help of half standardized interview. The results of the process are clearly shown in the chart. While processing this part, special literature was used. To process the practical part, I did my own questionnaire which I compiled by the help of the interview under which I did the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Finalni_verze.pdfPlný text práce553,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Vojtova.jpgPosudek vedoucího práce116,32 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Vojtova.zipPosudek oponenta práce281,03 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vojtova.jpgPrůběh obhajoby práce145,12 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5316

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.