Název: Životnost a spolehlivost materiálů v elektrotechnice
Další názvy: Durability and reliability of the materials in electrical engineering
Autoři: Branšovský, Martin
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Pihera, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5321
Klíčová slova: životnost;spolehlivost;degradační účinky;izolační materiál;diagnostické metody;on-line diagnostika;off-line diagnostika;zbytková životnost;ztrátový činitel;kapacita vinutí;částečné výboje;dielektrikum;izolační materiál;model stárnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: durability;reliability;effects of degradation;insulating material;diagnostic methods;on-line diagnostics;off-line diagnostics;residual lifetime;dissipation factor;winding capacity;partial discharges;dielectric;insulating material;aging model
Abstrakt: V této práci je uvedeno základní rozdělení izolantů. Jsou zde popsány základní, a pro elektroizolační materiály klíčové, vlastnosti charakterizující daný materiál. Dále různé druhy vnějších i vnitřních vlivů, které způsobují degradaci. Degradační procesy jsou v práci objasněny pomocí matematických modelů stárnutí, na základě kterých lze určit životnost daného materiálů. V neposlední řadě práce obsahuje rozdělení a popis vybraných diagnostických metod a závěrem návrh postupů pro určení zbytkové životnosti izolačního systému.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis is described basic sorting of insulating material. It describes basic electrical materials and key properties that is characterizing the material and various types of external and internal influences that is cause of a degradation. Mathematical models of aging processes are described in this thesis and determining the lifetime of materials can be based on this models. Finally, this thesis contains a classification and description of selected diagnostic methods and proposal of procedures for determining the residual lifetime of the insulation system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zivotnost a spolehlivost materialu v elektrotechnice_Martin Bransovsky_2012.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040459_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040459_oponent.pdfPosudek oponenta práce432,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040459_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5321

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.