Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKučerová, Eva
dc.contributor.authorŠtegbauer, Radek
dc.contributor.refereeVik, Robert
dc.date.accepted2012-06-08
dc.date.accessioned2013-06-19T06:57:56Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:57:56Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-09
dc.identifier40486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5322
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem silikonů - jejich výrobou, strukturou, vlastnostmi a jejich formou. Zvláště popisuje vlastnosti a formy silikonů, které jsou využitelné především v elektrotechnice. Uvádí konkrétní hodnoty a vlastnosti daných forem a také konkrétní příklady jejich využitelnosti. V poslední kapitole je pomocí informací získaných z předešlých kapitol, popsána praktická využitelnost. V podstatě se jedná o různá hlediska, která hodnotí výhody a nevýhody v používání a také o porovnání s jinými druhy. Dále je popsána perspektiva silikonů obsahující konkrétní návrh na využití v budoucnosti.cs
dc.format44 str.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkřemíkcs
dc.subjectsilikoncs
dc.subjectsiloxancs
dc.subjectkaučukcs
dc.subjectpryskyřicecs
dc.subjectolejcs
dc.titleSilikony v elektrotechnicecs
dc.title.alternativeSilicones in electrical engineeringen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis studies the silicone - their production, structure, properties, and their form. The particular features and forms of silicones, which are useful mainly in electrical engineering. The lists the specific values and characteristics of the particular forms and examples of their usefulness. In the last chapter is by using information gained from previous chapters, is described the practical usability. Basically it is a different perspective, which assesses the advantages and disadvantages in the use and also for comparison with other species. In addition prospect are described the silicon containing concrete proposals to use in the future.en
dc.subject.translatedsiliconen
dc.subject.translatedsiliconeen
dc.subject.translatedsiloxaneen
dc.subject.translatedrubberen
dc.subject.translatedresinen
dc.subject.translatedoilen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Silikony v elektrotechnice Radek Stegbauer.pdfPlný text práce380,67 kBAdobe PDFView/Open
040486_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,02 kBAdobe PDFView/Open
040486_oponent.pdfPosudek oponenta práce557,26 kBAdobe PDFView/Open
040486_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce241,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.