Název: Přímé a nepřímé metody měření vysokého napětí
Další názvy: Direct and indirect high voltage measurement methods
Autoři: Mička, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Pihera, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5323
Klíčová slova: vysoké napětí;bezpečnost práce;měření;kulové jiskřiště;bod doskoku;napěťový dělič
Klíčová slova v dalším jazyce: high voltage;safety;measurement;spherical spark gap;landing point;voltage divider
Abstrakt: V této diplomové práci se zabýváme problematikou měření vysokého napětí. První část je zaměřena na rozdělení metod měření vysokého napětí. V následující části je popsán princip kalibrace za použití kulového jiskřiště, podmínek při měření atd. Poté je rozebrán okruh přístrojů používaných pro měření vysokého napětí a poslední část je věnována teoretickému návrhu děliče napětí pro různá napětí.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis we deal with the issue of measuring the high voltage. The first part focuses on the use of methods for measuring high voltage. The following section describes the calibration of the principle of using a spherical spark gap, the measurement conditions, etc. Then are described devices used for measuring high voltage and the last part is aimed to the theoretical design of voltage divider for different voltages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, Jiri Micka.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047102_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047102_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047102_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5323

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.