Title: Krása architektury Série abstraktních fotografií a fotografického detailu
Other Titles: Beauty of architecture - series of abstract photos and photographic detail
Authors: Grebeníčková, Karina
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Kovaříková Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53241
Keywords: fotografie;architektura;abstrakce;výtvarná výchova
Keywords in different language: photography;architecture;abstraction;art education
Abstract: Cílem diplomové práce je seznámení s tématem fotografie architektury, jejími autory v průběhu vývoje fotografie a historií architektury, která měla vliv na tvorbu autorů. V pedagogické části představím dva vyučovací projekty, které jsou inspirované tvorbou fotografie architektury. Tématem praktické práce je tvorba snímků architektury abstraktní formou.
Abstract in different language: The main target of this thesis is to apprise theme photography of architecture, their authors and the process of progression in the history of photography and within architecture. In the pedagogical part I would like to introduce two teaching projects inspired by the artwork of the authors. The practical part of the thesis is a set of photographs of architecture in an abstract way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-DIPLOMOVA PRACE-Grebenickova.docx-3.pdfPlný text práce25,59 MBAdobe PDFView/Open
POSUDEK_oponent_Grebenickova.pdfPosudek oponenta práce406,13 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_Grebenickova.pdfPosudek vedoucího práce307,17 kBAdobe PDFView/Open
Grebenickova_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce447,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.