Title: Sociální média a jejich využití ve výtvarné výchově
Other Titles: Social media and their use in art education
Authors: Šnajdrová, Jana
Advisor: Zapletal Aleš, MgA. et MgA. Ph.D.
Referee: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53242
Keywords: sociální sítě;youtube;tiktok;instagram;facebook;digitální média;multimédia;didaktika výtvarné výchovy
Keywords in different language: social networks;youtube;tiktok;instagram;facebook;digital media;multimedia;didactics of visual art education
Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím digitálních médií a sociálních sítí ve výuce výtvarné výchovy. Těžiště diplomové práce leží v empirické části, kde jsou navrženy a následně realizovány čtyři vyučovací jednotky, které zkoumají potenciál sociálních sítí k edukaci ve Výtvarné výchově. Následují reflektivní bilance zaznamenaných hodin, kde jsou hledány odpovědi na otázky, jaké jsou pozitivní a negativní stránky vybraných sítí při využití ve výuce, a jaká je jejich využitelnost pro vzdělávání ve škole. Praktická část práce zpracovává teoretickou a empirickou část textu jako sérii videí. Má jít o alternativu k textové formě, která je vhodná ke sdílení na sociálních sítích a získávání zpětné vazby.
Abstract in different language: The thesis is devoted to the topic of using of digital media and social networks in visual arts education. The main focus is on the empirical part where we design and perform a series of four lessons that explore the potential of social networks in visual arts education. A reflective bilance of the recorded lessons follows, where we seek to answer questions like what are the positive and negative traits of selected social networks when using them in education, and how well they can be used for school education. The practical part presents the theoretical and empirical parts of the text as a series of videos, as an alternative to a text form, where these videos are themselves suitable for sharing on social networks and gathering feedback.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Snajdrova_Diplomova prace_ 2023.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_ Snajdrova.pdfPosudek vedoucího práce305,91 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponentky_Snajdrova.pdfPosudek oponenta práce831,42 kBAdobe PDFView/Open
Snajdrova_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce805,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.