Title: Procesorem řízený síťový spínaný regulovatelný napěťový zdroj 0-50V/10A
Other Titles: Microprocessor controlled regulated power line switching mode power supply 0-50V/10A
Authors: Špán, Václav
Advisor: Bartl, Matouš
Referee: Kubík, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5325
Keywords: Spínaný stabilizovaný zdroj;měnič;procesor;elektromagnetická kompatibilita;řídící obvod;vstupní obvod;výstupní obvod;transformátor.
Keywords in different language: Switching stabilized power supply;converter;processor;electromagnetic compatibility;control unit;input circuit;output circuit;transformer.
Abstract: Tato práce popisuje návrh procesorem řízeného síťového spínaného regulovatelného napěťového zdroje. Řídící jednotka je od firmy Texas Instruments. Zdroj lze regulovat od 0 do 50 voltů a jeho proudová zatížitelnost je 10 ampér. Teoretická část obsahuje modifikace měničů, EMC a výběr procesoru. Praktická část nebyla realizována.
Abstract in different language: This work describes the design of Microprocessor controlled regulated power line switching mode power supply. The control unit is made by Texas Instrument. Source can be regulated from 0 to 50 volts. Maximal current load is 10 amperes. The theoretical part contains modification of convertors, EMP and processor selection. The practical part was not realized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vaclav Span.pdfPlný text práce560,95 kBAdobe PDFView/Open
047977_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,27 kBAdobe PDFView/Open
047977_oponent.pdfPosudek oponenta práce443,72 kBAdobe PDFView/Open
047977_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.