Title: Školní připravenost v oblasti grafomotoriky dětí předškolního věku na vybraných MŠ
Other Titles: School readiness relating to graphomotor skills in preschool children in selected nursery schools
Authors: Burešová, Anna
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Referee: Koželuhová Eva, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53252
Keywords: mateřská škola;grafomotorika;předškolní věk dítěte;školní připravenost;školní zralost;vývoj kresby
Keywords in different language: keywords: nursery school;graphomotor skills;preschool age;school readiness;school maturity;drawing development
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Školní připravenost v oblasti grafomotoriky dětí předškolního věku na vybraných MŠ se zabývá školní připraveností v oblasti grafomotoriky předškolních dětí. Cílem bylo zjistit, jak předškolní děti zvládají úchop psacího náčiní, jaké držení těla zaujímají během grafomotorických cvičení a jak jsou z hlediska grafomotoriky připraveny na vstup na základní školu. V teoretické části jsou objasněny pojmy školní zralost, školní připravenost, předškolní věk dítěte a grafomotorika. Je také charakterizován předškolní věk dítěte. Ve výzkumu jsou stanoveny cíle a pro jejich stanovení byl zvolen kvalitativní výzkum.
Abstract in different language: The bachelor's thesis entitled School Readiness Relating to Graphomotor Skills in Preschool Children in Selected Nursery Schools deals with school readiness in terms of graphomotor skills in preschool children. The thesis aims to identify how preschoolers manage the correct pencil grasp, what posture they have when doing graphomotor skills exercises and if they are ready for school in terms of graphomotor skills. The theoretical section of the thesis describes key terms such as school maturity, school readiness, preschool age and graphomotor skills. The research section explores the objectives of the thesis. The research method chosen to achieve these objectives is the qualitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skolni pripravenost v oblasti grafomotoriky deti predskolniho veku na vybranych MS.pdfPlný text práce4,25 MBAdobe PDFView/Open
BP_ved_Anna Buresova_UMS_2022.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
vskp_posudek-P18B0046K.pdfPosudek oponenta práce51,88 kBAdobe PDFView/Open
Buresova O073.pdfPrůběh obhajoby práce37,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.