Title: Pedagogická praxe - očekávání a zkušenosti studentů Učitelství pro mateřské školy
Other Titles: Teaching Practice - Expectations and Experiences of Students of Teacher Training program for Nursery schools
Authors: Prokopová, Jitka
Advisor: Koželuhová Eva, PhDr. Ph.D.
Referee: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53261
Keywords: pedagogická praxe;mateřská škola;předškolní vzdělávání
Keywords in different language: pedagogical practice;kindergarten;preschool education
Abstract: Práce se zabývá očekáváními a zkušenostmi studentů s pedagogickými praxemi, realizovanými v průběhu studia programu Učitelství pro mateřské školy. Dále se práce věnuje pojmu učitele, včetně jeho rolí a kvalifikačních požadavků potřebných pro plnění povolání učitele v MŠ, rolí mentora a mentoringu samotnému.
Abstract in different language: This work deals with the expectations and experiences of students with pedagogical practices, realized during the study of the Teaching program for kindergartens. Furthermore, the work deals with the concept of a teacher, including his roles and qualification requirements needed to fulfill the profession of a teacher in kindergarten, the role of a mentor and mentoring itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Prokopova Jitka.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
vskp_posudek_prokopova.pdfPosudek vedoucího práce59,9 kBAdobe PDFView/Open
posudek BP Prokopova_oponent.pdfPosudek oponenta práce130,35 kBAdobe PDFView/Open
Prokopova O070.pdfPrůběh obhajoby práce28,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.