Title: Připravenost mladých dospělých na odchod z vybraného dětského domova do samostatného života
Other Titles: Readiness of young adults to leave the selected childrens home for independent living
Authors: Pivoňková, Mirka
Advisor: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Referee: Bednářová Anděla, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53275
Keywords: ústavní výchova;dětský domov;odchod z dětského domova;mladí dospělí
Keywords in different language: institutional care;children's home;leaving children's home;young adults
Abstract: Bakalářská práce se věnuje tématu připravenosti mladých dospělých na odchod z vybraného dětského domova do samostatného života z perspektivy zaměstnanců a mladých dospělých, kteří se na odchod z dětského domova chystají. Práce je rozdělena na teoretickou a metodologickou část. Teoretická část práce představuje systém náhradní výchovné péče se zaměřením na legislativní vymezení ústavní výchovy a zařízení, která do ústavní výchovy spadají. Dále se zabývá specifiky jedinců vyrůstajících v dětských domovech a procesem přípravy mladých dospělých na odchod do samostatného života. V metodologické části je představen podrobný popis výzkumného šetření, výsledky a interpretace výzkumného šetření, shrnutí výsledků a doporučení pro praxi. Hlavním cílem výzkumného šetření je analyzovat a zhodnotit proces přípravy mladých dospělých na odchod z vybraného dětského domova do samostatného života z perspektivy zaměstnanců a mladých dospělých připravujících se z daného dětského domova za účelem osamostatnění se odejít.
Abstract in different language: The bachelor thesis is devoted to the topic of young adults' readiness to leave the selected children's home for independent life from the perspective of staff and young adults who are preparing to leave the children's home. The thesis is divided into theoretical and methodological parts. The theoretical part of the thesis presents the system of foster care with a focus on the legislative definition of institutional care and the facilities that fall under institutional care. It also deals with the specifics of individuals growing up in children's homes and the process of preparing young adults for their transition to independent life. The methodological part presents a detailed description of the research investigation, the results and interpretation of the research investigation, a summary of the results and recommendations for practice. The main aim of the research investigation is to analyse and evaluate the process of preparing young adults to leave the selected children's home for independent living from the perspective of staff and young adults preparing to leave the children's home for independent living.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Mirka Pivonkova_P20B0496P.pdfPlný text práce825,35 kBAdobe PDFView/Open
Pivonkova VP.pdfPosudek vedoucího práce191,94 kBAdobe PDFView/Open
Pivonkova OP020.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Pivonkova O019.pdfPrůběh obhajoby práce370,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.