Název: Ukládání a výkon ochranného léčení
Další názvy: Imposing and ordering of a protective treatment
Autoři: Krupková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Fastner, Jindřich
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5331
Klíčová slova: duševní porucha;nepříčetnost;toxikomanie;alkoholismus;zabezpečovací detence;ochranné léčení;trestný čin;pachatel;trestní odpovědnost;trestní řízení;psychiatrická léčebna
Klíčová slova v dalším jazyce: mental illness;insanity;addiction;alcoholism;security detention;protective treatment;crime;perpetrators;criminal responsibility;criminal proceedings
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na ochranné léčení, i zabezpečovací detenci. Jsou zde popisovány základní pojmy jako nepříčetnost, zmenšená nepříčetnost, duševní porucha a jiné. Ochranné léčení je jedním z ochranných opatření. Jeho základním úkolem je ochrana společnosti před pachatelem trestného činu. Ochranné léčení může být uloženo ve formě ústavní či ambulantní, přičemž je možné jej vykonat před, při a stejně tak po výkonu trestu odnětí svobody. Může být ovšem uloženo i bez trestu, především pokud se jedná o nepříčetného pachatele. Zahrnuto je i srovnání s úpravou SRN a Rakouskem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the protective treatment, detention and security. There are described basic concepts such as insanity, diminished insanity, mental disorder, and others. Compulsory treatment is one of the safeguards. Its primary responsibility is to protect society against the offender. Compulsory treatment may be stored in the form of institutional or outpatient, and it is possible to do before, during and well after imprisonment. However, may be deposited without penalty, especially if they are insane offenders. Included is a comparison with the Germany and Austria
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ukladani a vykon ochranneho leceni.pdfPlný text práce383,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krupkova_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce677,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krupkova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce742,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krupkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce335,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5331

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.