Title: Islámské právo trestní
Other Titles: Islamic criminal law
Authors: Said, Adam
Advisor: Bezoušková, Lenka
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5333
Keywords: šarija;Korán;islám;trestní právo;muslimský svět;srovnání
Keywords in different language: sharia;Koran;islam;criminal law;muslim world;comparison
Abstract: Úvod práce se zaměřuje na islám obecně, následně se zaměřuje na islámské právo trestní (šaríja). Pojednává o jednotlivých trestných činech a sankcích za ně. Práce je doplněna o fotodokumentaci nejdůležitějších míst a věcí v muslimském světě.
Abstract in different language: Introduction of The work focuses on Islam in general, then focuses on Islamic criminal law (Sharia). It deals with various criminal offenses and penalties for them. The work is complemented by photographs of the most important places and things in the Muslim world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP finale.pdfPlný text práce712,67 kBAdobe PDFView/Open
said ved..pdfPosudek vedoucího práce562,46 kBAdobe PDFView/Open
said oponent.pdfPosudek oponenta práce562,46 kBAdobe PDFView/Open
Said protokol.pdfPrůběh obhajoby práce259,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.