Title: Inovace vážící stolice dle zadané specifikace požadavků na vlastnosti.
Other Titles: Innovation of the weighing bench according to the specified specification of performance requirements.
Authors: Rusnák, Jan
Advisor: Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Křížek Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53344
Keywords: pásový dopravník;vážící stolice;rám;nosnost;simulace;zatížení
Keywords in different language: belt conveyor;weighing bench;frame;load capacity;simulation;load
Abstract: Bakalářská práce obsahuje uvedení do problematiky pásových dopravníků, konstrukční návrh vážící stolice včetně simulace zatížení konstrukce a návrh dílčích inovací i pro dopravníky větší šířky. Cílem práce je návrh koncepčních variant pro stávající konstrukci a pro konstrukci větší šířky.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains an introduction to the issue of belt conveyors, the design of the weighing bench including the simulation of the structure load and the design of partial innovations for conveyors of larger width. The aim of the thesis is to propose conceptual alternatives for the existing design and for a larger width design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusnak_Jan_BP.pdfPlný text práce4,09 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce61,46 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce56,94 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.