Title: Převodová skříň pro všeobecné použití s čelními ozubenými koly
Other Titles: Převodová skříň pro všeobecné použití s čelními ozubenými koly
Authors: Finěk, Ondřej
Advisor: Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
Referee: Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53349
Keywords: průmyslová převodovka;čelní ozubená kola;šikmé ozubení;dutý hřídel;cad;autodesk inventor
Keywords in different language: industrial gearbox;spur gears;helical spur gears;hollow shaft;cad;autodesk inventor
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí čelní ozubené převodovky. V první části je sepsána rešerše o průmyslových převodovkách. Hlavní část práce je zaměřena na konstrukční návrh a výpočet násuvné čelní převodovky s šikmým ozubením. Součástí práce je vytvoření modelů a tvorba výkresové dokumentace v programu Autodesk Inventor.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the design of a spur gearbox. In the first part of the thesis, a research on industrial gearboxes is written. The main part of the thesis focuses on the structural design and calculations of a helical spur gearbox. The work includes creation of models and drawing documentation in Autodesk Inventor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finek Ondrej - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce56,29 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce59,26 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.