Title: Konstrukční návrh chladícího systému Formula Student
Other Titles: Design of cooling system Formula Student
Authors: Hájek, Adam
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kořínek Jiří, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53350
Keywords: chladící systém;formula student;okruh chlazení;cfd
Keywords in different language: cooling system;formula student;cooling circuit;cfd
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na návrh chladicího systému pro vůz Formula Student. První část se věnuje návrhu systému, včetně analýzy současného stavu a dat získaných z minulých závodních sezón. Návrh chladicího systému je prováděn pomocí výpočtů pro dílčí komponenty. Následující část se zabývá předběžným návrhem propojení jednotlivých komponent chladicího systému. Třetí část je věnována návrhu jednotlivých komponent chladicího systému.
Abstract in different language: The bachelor's thesis focuses on the design of a cooling system for the Formula Student car. The first part is dedicated to the system design, including analysis of the current state and data obtained from previous racing seasons. The design of the cooling system is carried out using calculations for individual components. The following part deals with the preliminary design of the interconnection of individual cooling system components. The third part is dedicated to the design of each cooling system component.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_HAJEK_Adam.pdfPlný text práce8,47 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce55,28 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce56,94 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.