Title: Archeologie a vývoj lodní dopravy v pravěké Evropě. Historie, metody, prameny
Authors: Chlevišťan, Jiří
Referee: Machová Barbora, Mgr. Ph.D.
Pydyn Andrzey, Prof.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53353
Keywords: vodní doprava;lodě;plavidla;dlabané čluny;monoxyly;sešívané plaňkové lodě;pravěk
Keywords in different language: boats;ships;logboats;sewn-plank ships;prehistory;european boats
Abstract: Práce se zabývá pravěkými plavidly na evropském kontinentu. Shromážděna byla plavidla z území 17 států, která byla řazena chronologicky maximálně do 5. stoletím př. n. l. nebo do doby halštatské. Studovány byly chronologicko-typologické aspekty plavidel, mezi které patřily především tvarové prvky těchto artefaktů.
Abstract in different language: Dissertation thesis is focused on prehistoric boat within european continent. There was gathered boat from teritory of 17 countries which was dated max. to 5th century BC or halstatt period. Attention was paid to chronological typological aspects of these boats, mainly to artefacts shape features.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chlevistan_2023_disertace.pdfPlný text práce8,66 MBAdobe PDFView/Open
Chlevistan_2023_disertace_posudek_Machova.pdfPosudek oponenta práce182,14 kBAdobe PDFView/Open
Chlevistan_2023_disertace_posudek_Pydyn.pdfPosudek vedoucího práce875,46 kBAdobe PDFView/Open
Chlevistan_2023_obhajoba_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce45,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.