Title: Voodoo in Louisiana
Other Titles: Voodoo in Louisiana
Authors: Humpálová, Denisa
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Franklin, David Eugene
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5338
Keywords: Voodoo;náboženství;magie;otroci;uctívání;duchové;had;spojení;tradice;jedinečnost
Keywords in different language: Voodoo;religion;magic;slaves;worship;spirits;snake;blend;tradition;uniqueness
Abstract: Práce se zaměřuje na vývoj Voodoo v Louisianě, především v New Orleans. Voodoo v New Orleans je jedinečné směsicí různých náboženství, vír a tradic, které do sebe začlenilo. Už na samotném začátku se navzájem ovlivnily africké kmeny, jichž členové by dovezeni do Noveho světa jako otroci. Práce vysvětluje základní charakteristiky Voodoo, jakými změnami za dobu jeho existence prošlo. Lidé praktikující Voodoo uctívají velké množství duchů, v práci jsou obsaženy ti nejdůležitější. Tím nejvíce uctívaným je Li Grand Zombi, duch zaujímající podobu ducha. Jsou zmíněny prvky Voodoo, které se nacházejí pouze v New Orleans.
Abstract in different language: The thesis is focused on the development of Voodoo in Louisiana, especially in New Orleans. Blend of different religions, traditions and faiths that were integrated into New Orleans Voodoo makes it unique. From the beginning, the members of different African slaves who were brought to the New World and enslaved influenced each other. The thesis explains basic characteristics of Voodoo and the changes it underwent. Voodoo practitioners honour a large amount of spirits, so the thesis contains only the most important ones. The most worshiped spirit is Li Grand Zombi who is represented by the form of a snake. Unique elements of New Orleans Voodoo are also mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Denisa Humpalova 2012.pdfPlný text práce416,69 kBAdobe PDFView/Open
VP_Humpalova.jpgPosudek vedoucího práce519,23 kBJPEGThumbnail
View/Open
OP_Humpalova.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Humpalova.jpgPrůběh obhajoby práce489,18 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.