Title: Leadership in Different Cultures - Contrastive Study
Other Titles: Leadership in Different Cultures - Contrastive Study
Authors: Pučálka, Marek
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5339
Keywords: leadership;styly vedení;kultura;Geert Hofstede;Fons Trompenaars
Keywords in different language: leadership;styles of leadership;culture;Geert Hofstede;Fons Trompenaars
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem leadershipu a kultury. V teoretické části je představena teorie leadershipu a kultury. Praktická část obsahuje rozhovor s Frankem Zauflikem, ředitelem Centre for Leadership Excellence.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of leadership and culture. In the theoretical part the theory of leadership and culture is being introduced. Czech and American culture are described. The practical part contains an interview with Frank Zauflik, Director in Centre for Leadership Excellence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pucalka_2012.pdfPlný text práce353,62 kBAdobe PDFView/Open
VP_Pucalka.jpgPosudek vedoucího práce290,39 kBJPEGThumbnail
View/Open
OP_Pucalka.jpgPosudek oponenta práce333,26 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba_Pucalka.jpgPrůběh obhajoby práce276,11 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.