Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Ubytovací zařízení pro studenty
Další názvy: Object Design and preparation of project documentation Accommodation for students
Autoři: Hráchová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5348
Klíčová slova: ubytování pro studenty;studenti;pokoje;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: accommodation for students;students;rooms;project
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout hmotové a dispoziční řešení vysokoškolské ubytování pro studenty a zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Jedná se vícepodlažní objekt pro ubytování studentů s kapacitou 256 studentů. V objektu je myšleno i na zábavu studentů. Pokoje jsou navrženy útulně a pohodlně, aby se v nich každý student cítil jako doma.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to design mass and layout of accommodation for university students and prepare simplified project documentation for building permits. It should be a multi-storey building for student?s accommodation with capacity of 256 students. This building is also equipped for student?s entertaining. Rooms are cosy and comfortably designed so every student can feel like at home.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska-prace.zipPlný text práce20,98 MBZIPZobrazit/otevřít
Hrachova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce596,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrachova_oponent.pdfPosudek oponenta práce683,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrachova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce120,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5348

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.