Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Ubytovací zařízení pro studenty
Other Titles: Object Design and preparation of project documentation Accommodation for students
Authors: Hráchová, Ivana
Advisor: Vejvara, Luděk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5348
Keywords: ubytování pro studenty;studenti;pokoje;projekt
Keywords in different language: accommodation for students;students;rooms;project
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout hmotové a dispoziční řešení vysokoškolské ubytování pro studenty a zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Jedná se vícepodlažní objekt pro ubytování studentů s kapacitou 256 studentů. V objektu je myšleno i na zábavu studentů. Pokoje jsou navrženy útulně a pohodlně, aby se v nich každý student cítil jako doma.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to design mass and layout of accommodation for university students and prepare simplified project documentation for building permits. It should be a multi-storey building for student?s accommodation with capacity of 256 students. This building is also equipped for student?s entertaining. Rooms are cosy and comfortably designed so every student can feel like at home.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace.zipPlný text práce20,98 MBZIPView/Open
Hrachova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce596,8 kBAdobe PDFView/Open
Hrachova_oponent.pdfPosudek oponenta práce683,08 kBAdobe PDFView/Open
Hrachova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce120,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.