Title: Lidová píseň a její uplatnění v hudební výchově na 1. stupni základní školy
Other Titles: Folk song and its application in music education at the 1st grade of primary school
Authors: Vognarová, Adéla
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Gvozdevskaia Galina, Kandid.pedagogických věd
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53566
Keywords: základní škola;průzkum;dotazník;lidová píseň;hudební výchova;tradice
Keywords in different language: elementary school;survey;questionnaire;folk song;music education;tradition
Abstract: Diplomová práce Lidová píseň a její uplatnění v hudební výchově na 1. stupni základní školy se v první části věnuje předmětu hudební výchova, jeho pojetím, jeho cíli a rolí lidové písně v hudební výchově. Dále se zabývá lidovou písní jako takovou - jejímu historickému vývoji, druhy lidových písní, etnografickým dělením, sběratelstvím lidových písní, jejím uplatněním v hudební výchově na 1. stupni ZŠ a problémy práce s lidovou písní na 1. stupni ZŠ. Druhá část práce je zaměřena na průzkum vztahu žáků 1. stupně základní školy Volyně k lidové písni a na práci učitelů hudební výchovy s lidovou písní.
Abstract in different language: The diploma thesis Folk Song and Its Application in Music Education at Primary School focuses on the subject of music education in its first section, discussing its conception, goals, and the role of folk song in music education. It also delves into folk song itself, its historical development, types of folk songs, ethnographic classification, the collection of folk songs, its application in music education at the primary school level, and issues surrounding working with folk songs at the primary school level. The second part of the thesis is focused on exploring the relationship between first-grade students at Volyně Elementary School and folk songs, as well as the work of music teachers with folk songs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Adela Vognarova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
VOGNAROVA_DP_vedouci_Sla_2023.pdfPosudek vedoucího práce124,34 kBAdobe PDFView/Open
Vognarova_DP_oponent_Gv.pdfPosudek oponenta práce118,29 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Vognarova.pdfPrůběh obhajoby práce46,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.