Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Stavebně konstrukční řešení objektu RICE s železobetonovou nosnou konstrukcí
Další názvy: Object design and preparation of project documentation - Office building of object RICE
Autoři: Pláničková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5357
Klíčová slova: Železobeton;2D model;3D model;stropní deska;průvlak;sloup
Klíčová slova v dalším jazyce: The reinforced concrete;2D model;3D model;slab;beam;column
Abstrakt: Tato práce se zabývá řešením nosného systému administrativní budovy Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE), které se bude nacházet v kampusu Západočeské univerzity v Plzni na Borech. Hlavním cílem práce je statické a posouzení nosných železobetonových částí objektu. Jedná se o vymodelování 3D modelu celé konstrukce a porovnání jedné stropní desky s 2D modelem téže desky v programu Dlubal RFEM 4.10.0001. Následuje návrh výztuže stropní desky, průvlaku a sloupu. U každého prvku jsou posouzeny jednotlivé mezní stavy. Ke každému nosnému prvku je vytvořen výkres výztuže, u stropních desek jsou přiloženy výkresy tvaru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the solution of supporting system of administrative building of the Regional Innovation Centre for Electrical engineering (RICE), which will be located on the campus of the University of West Bohemia in Pilsen ? Bory. The main objective is the assessment of static and carrying reinforced concrete parts of the building. It is a 3D modeling of the structure model and a comparison of one slab with a 2D model of the same panel in the Dlubal RFEM 4.10.0001. The following is the reinforcement slab, beam and column. For each individual element are considered limit situations. Each load-bearing element is formed by drawing reinforcement, in floor slabs are attached drawings form.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_MICHAELA_PLANICKOVA.pdfPlný text práce13,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Planickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce482,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Planickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce716,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Planickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce144,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5357

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.