Title: Výpočtová analýza dynamického zatížení vázaných soustav těles
Other Titles: Analysis of multibody dynamics
Authors: Boublíková, Kamila
Advisor: Hajžman, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5358
Keywords: dynamická analýza;numerické metody;metoda redukce;konstrukční návrh;geometrický model;matematický model
Keywords in different language: dynamic analysis;numerical methods;method of reduced mass;design;geometric model;mathematical model
Abstract: Práce se zabývá výpočtovou analýzou dynamického zatížení vázaných soustav těles. Jsou představeny významné typy souřadnic důležité pro kinematický popis, které jsou aplikovány na demonstrační příklad klikového mechanismu. Jsou použity numerické metody zprogramované v MATLABu pro řešení pohybové rovnice vycházející z metody redukce pro mechanismy s jedním stupněm volnosti. Dále je vytvořen geometrický model členů klikového mechanismu, který je importován do softwaru MSC.ADAMS a podroben dynamické analýze. Výsledky numerického řešení pohybových rovnic v MATLABu jsou srovnány s výslednou numerickou simulací modelu v MSC.ADAMS. Je vytvořeno několik rozličných konstrukčních návrhů ojnice klikové hřídele s cílem zkoumat vliv tvaru na dynamickém zatížení. Nad rámec práce je zařazena statická analýza návrhů ojnice pomocí metody konečných prvků.
Abstract in different language: The thesis deals with problems of multibody dynamics. There are introduced the important types of coordinates for kinematic description, which are applied for the illustrative example of the crankshaft mechanism. There are used the numerical methods implemented in MATLAB for solving of equations of motion developed in the method of reduced mass which is used for mechanism with one degree of freedom. The geometric model of crankshaft mechanism is created and imported to the MSC.ADAMS software. Results of numerical methods in MATLAB are compared to results of MSC.ADAMS. Several desings of the conrod are created in order to study the effects of the design on the dynamic loading. In addition there is a static analysis of conrod design that is created with finite element method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KAMILA_BOUBLIKOVA_BAKALARSKA_PRACE.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
Boublikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce487,27 kBAdobe PDFView/Open
Boublikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce811,46 kBAdobe PDFView/Open
Boublikova_prubeh obhajoby0.pdfPrůběh obhajoby práce180,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.