Název: Výpočtová analýza dynamického zatížení vázaných soustav těles
Další názvy: Analysis of multibody dynamics
Autoři: Boublíková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Hajžman, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5358
Klíčová slova: dynamická analýza;numerické metody;metoda redukce;konstrukční návrh;geometrický model;matematický model
Klíčová slova v dalším jazyce: dynamic analysis;numerical methods;method of reduced mass;design;geometric model;mathematical model
Abstrakt: Práce se zabývá výpočtovou analýzou dynamického zatížení vázaných soustav těles. Jsou představeny významné typy souřadnic důležité pro kinematický popis, které jsou aplikovány na demonstrační příklad klikového mechanismu. Jsou použity numerické metody zprogramované v MATLABu pro řešení pohybové rovnice vycházející z metody redukce pro mechanismy s jedním stupněm volnosti. Dále je vytvořen geometrický model členů klikového mechanismu, který je importován do softwaru MSC.ADAMS a podroben dynamické analýze. Výsledky numerického řešení pohybových rovnic v MATLABu jsou srovnány s výslednou numerickou simulací modelu v MSC.ADAMS. Je vytvořeno několik rozličných konstrukčních návrhů ojnice klikové hřídele s cílem zkoumat vliv tvaru na dynamickém zatížení. Nad rámec práce je zařazena statická analýza návrhů ojnice pomocí metody konečných prvků.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with problems of multibody dynamics. There are introduced the important types of coordinates for kinematic description, which are applied for the illustrative example of the crankshaft mechanism. There are used the numerical methods implemented in MATLAB for solving of equations of motion developed in the method of reduced mass which is used for mechanism with one degree of freedom. The geometric model of crankshaft mechanism is created and imported to the MSC.ADAMS software. Results of numerical methods in MATLAB are compared to results of MSC.ADAMS. Several desings of the conrod are created in order to study the effects of the design on the dynamic loading. In addition there is a static analysis of conrod design that is created with finite element method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KAMILA_BOUBLIKOVA_BAKALARSKA_PRACE.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boublikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce487,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boublikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce811,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boublikova_prubeh obhajoby0.pdfPrůběh obhajoby práce180,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5358

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.