Název: Numerická analýza proudového pole páry ve vstupní části nízkotlakého ohříváku
Další názvy: The numerical analysis of the steam inlet of the low pressure heat exchanger
Autoři: Havlíčková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Vimmr, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5360
Klíčová slova: tepelný výměník;turbulentní proudění stlačitelné tekutiny;rychlostní profil;vnitřní aerodynamika;vodní pára;ANSYS Fluent
Klíčová slova v dalším jazyce: heat exchanger;turbulent compressible flow;velocity profile;internal aerodynamics;steam;ANSYS Fluent
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá numerickou analýzou proudového pole páry ve vstupní části nízkotlakého tepelného výměníku. Tepelné výměníky jsou zařízení, která se využívají v elektrárnách ke zvýšení účinnosti tepelného oběhu celého systému. Na základě konkrétního zadání od společnosti ŠKODA POWER, s.r.o. byl vytvořen výpočtový 3D model nízkotlakého tepelného výměníku a následně byla provedena numerická simulace proudění páry se zaměřením zejména na jeho vstupní část. Hlavním cílem této práce bylo provést analýzu proudového pole páry pro zadanou základní variantu 3D modelu tepelného výměníku a dále pro dvě navržené varianty s vloženým stínicím plechem za účelem lepšího usměrnění proudící páry ve vstupní části tepelného výměníku. Dalším cílem práce bylo seznámení se s problematikou tepelných výměníků a systémem regenerace v elektrárnách.
Abstrakt v dalším jazyce: This essay is focused on the numerical analysis of the steam inlet of the low pressure heat exchanger. Heat exchanger is the equipment which is part of the thermal cycles in plants. Specifically, heat exchanger is part of the systems of regeneration, by which increases the efficiency of thermal cycles. On the basis of a task, given by ŠKODA POWER, Ltd., we created a simplified model of the low-pressure heat exchanger and we made numerical simulation of the flow of steam, mainly focusing on the input section. The main aim of this essay was to analyze the flow field of the steam. The basic simplified model and two models with the rectifying plate are calculated. The next aim was to get acquainted with the problems of heat exchangers and systems of regeneration in power plants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_V_Havlickova.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce560,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce802,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce178,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5360

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.