Název: Komplexní rekonstrukce objektu Resslova ulice 13 v Plzni
Další názvy: The reconstruction of a residential building in Resslova Street 419/13, Pilsen
Autoři: Jansová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hapl, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5361
Klíčová slova: rekonstrukce;porucha;sanace poruchy;zděné konstrukce;dřevěný strop;ocelové stropy
Klíčová slova v dalším jazyce: reconstruction;fault;redevelopment faults;masonry construction;wooden ceiling;steel ceilings
Abstrakt: V rámci této bakalářské práce byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci bytového domu v Resslově ulici v Plzni. Cílem bylo nové řešení dispozice bytů, statické ověření stropů a zdi, posudek z hlediska požární bezpečnosti, a návrh sanace poruch.
Abstrakt v dalším jazyce: As part of this bachelor thesis was prepared the project documentation for building permission for the reconstruction of a residential building in Resslova Street in Pilsen. The aim of the new design disposition of apartments, static verification ceiling and walls, assessment of the fire safety, concept of redevelopment faults.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jansova.pdfPlný text práce9,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jansova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jansova_oponent.pdfPosudek oponenta práce886,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jansova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce150,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5361

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.