Title: Rekonstrukce objektu Plachého ulice 31 v Plzni
Other Titles: Reconstruction of building Plachého 31 in Pilsen
Authors: Brůha, Jan
Advisor: Hapl, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5363
Keywords: stávající objekt;bourací práce;nástavba;nosný rám;konstrukce střechy;zdivo;tepelná izolace
Keywords in different language: existing object;demolition works;super-structure;bearing frame;roof construction;masonry;heat insulation
Abstract: Náplní této bakalářské práce je návrh stavebních úprav a nástavby u stávajícího objektu bytového domu, zpracovaný v dokumentaci pro stavení povolení v rozsahu dle zadání. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro stavební řízení, statické posouzení vybrané partie objektu a požárně bezpečnostní řešení vybrané části objektu. Přílohy této práce tvoří výkresy stavební a konstrukční části dokumentace pro stavební povolení. Obsah bakalářské práce je v souladu s platnými normativy a vyhláškami.
Abstract in different language: The content of this work is the proposal of building modifications and additions to the existing residential house building, developed in the documentation for building permit to the extent of the assignment. Bachelor work includes project documentation for building management, static assessment of selected part of the building and fire safety solutions selected part of the building. Annexes to this work are created by drawings of technical and structural part of documentation for the building permit. The content of this work agree with current norms and regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jan_Bruha.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Bruha_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,84 kBAdobe PDFView/Open
Bruha_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Bruha_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.