Název: Rekonstrukce objektu Plachého ulice 31 v Plzni
Další názvy: Reconstruction of building Plachého 31 in Pilsen
Autoři: Brůha, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hapl, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5363
Klíčová slova: stávající objekt;bourací práce;nástavba;nosný rám;konstrukce střechy;zdivo;tepelná izolace
Klíčová slova v dalším jazyce: existing object;demolition works;super-structure;bearing frame;roof construction;masonry;heat insulation
Abstrakt: Náplní této bakalářské práce je návrh stavebních úprav a nástavby u stávajícího objektu bytového domu, zpracovaný v dokumentaci pro stavení povolení v rozsahu dle zadání. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro stavební řízení, statické posouzení vybrané partie objektu a požárně bezpečnostní řešení vybrané části objektu. Přílohy této práce tvoří výkresy stavební a konstrukční části dokumentace pro stavební povolení. Obsah bakalářské práce je v souladu s platnými normativy a vyhláškami.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this work is the proposal of building modifications and additions to the existing residential house building, developed in the documentation for building permit to the extent of the assignment. Bachelor work includes project documentation for building management, static assessment of selected part of the building and fire safety solutions selected part of the building. Annexes to this work are created by drawings of technical and structural part of documentation for the building permit. The content of this work agree with current norms and regulations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jan_Bruha.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bruha_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bruha_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bruha_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5363

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.