Title: Ošetřovatelská péče o nemocné s trvalou antikoagulační terapií
Other Titles: Nursing care for patients with permanent anticoagulant therapy
Authors: Zachovalová, Adéla
Advisor: Galušková Soňa, Mgr.
Referee: Křivková Jana, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53666
Keywords: antikoagulancia;warfarin;antikoagulační léčba;edukace pacienta;ošetřovatelská péče;režimová opatření;komplikace
Keywords in different language: anticoagulants;warfarin;anticoagulant therapy;patient education;nursing care;regimen measures;complications
Abstract: V mé bakalářské práci se zaměřuji na ošetřovatelskou péči o pacienty s trvalou antikoagulační terapií. Mým cílem je objevit oblasti, které jsou problémové ve spolupráci pacientů se zdravotnickým personálem. Také bych chtěla zjistit, jaké mají pacienti znalosti o antikoagulační léčbě, zda dodržují navržená režimová opatření, a které z těchto opatření je pro ně obtížné dodržet.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I focus on the nursing care of patients with permanent anticoagulation therapy. My aim is to discover areas of concern in the collaboration between patients and nursing staff. I would also like to find out what knowledge patients have about anticoagulation therapy, whether they follow the suggested regimen measures, and which of these measures they find difficult to follow.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zachovalova_Adela_VSS_BP.pdfPlný text práce659,52 kBAdobe PDFView/Open
Zachovalova_PV.pdfPosudek vedoucího práce291,48 kBAdobe PDFView/Open
Zachovalova_PO.pdfPosudek oponenta práce297,12 kBAdobe PDFView/Open
Zachovalova_H.pdfPrůběh obhajoby práce408,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.