Název: Projekt bytového s komerčním prostorem u tržiště v Plzni
Další názvy: Bachelor Thesis
Autoři: Chlumecká, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5367
Klíčová slova: zděný čtyřpatrový bytový objekt s komerčním prostorem;architektonický návrh;statika
Klíčová slova v dalším jazyce: four-storey brick building with commercial space;architectural design;statics
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením projektu zděného čtyřpatrového bytového domu s komerčním prostorem v ulici U Trţiště v Plzni. Dále se zabývá statickým výpočtem a posouzením tohoto objektu. Sestavení zatíţení a statické posouzení je provedeno dle platných ČSN EN. Výkresová část práce byla provedena v programu Autodesk Revit Architecture 2009, Student Version. Statický výpočet vybraných prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení je provedeno programem FIN10.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with an architectural design and project creation of a four- storey brick building with a commercial space in U Trţiště street in Pilsen. A static calculation and assessment of this object are also dealt with in the thesis. Composition of a static load assessement is conducted according to applicable ČSN EN. The drawning part was created in the Autodesk Revit Architecture 2009, Student Version.Thestatic calculation of selected construction elements, their dimensioning and assessment is conducted with the software FIN10.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE_KATERINA_CHLUMECKA.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlumecka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce562,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlumecka_oponent.pdfPosudek oponenta práce833,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlumecka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce151,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5367

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.