Title: Projekt bytového s komerčním prostorem u tržiště v Plzni
Other Titles: Bachelor Thesis
Authors: Chlumecká, Kateřina
Advisor: Kesl, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5367
Keywords: zděný čtyřpatrový bytový objekt s komerčním prostorem;architektonický návrh;statika
Keywords in different language: four-storey brick building with commercial space;architectural design;statics
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením projektu zděného čtyřpatrového bytového domu s komerčním prostorem v ulici U Trţiště v Plzni. Dále se zabývá statickým výpočtem a posouzením tohoto objektu. Sestavení zatíţení a statické posouzení je provedeno dle platných ČSN EN. Výkresová část práce byla provedena v programu Autodesk Revit Architecture 2009, Student Version. Statický výpočet vybraných prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení je provedeno programem FIN10.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with an architectural design and project creation of a four- storey brick building with a commercial space in U Trţiště street in Pilsen. A static calculation and assessment of this object are also dealt with in the thesis. Composition of a static load assessement is conducted according to applicable ČSN EN. The drawning part was created in the Autodesk Revit Architecture 2009, Student Version.Thestatic calculation of selected construction elements, their dimensioning and assessment is conducted with the software FIN10.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_KATERINA_CHLUMECKA.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce562,14 kBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_oponent.pdfPosudek oponenta práce833,05 kBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce151,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.