Title: Dodržování etických principů v ošetřovatelské praxi.
Other Titles: Adherence tho etical principles in nursing practice.
Authors: Špinarová, Věra
Advisor: Horová Jana, PhDr. Ph.D.
Referee: Křivková Jana, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53671
Keywords: etické principy;práva pacienta;etický kodex;ošetřovatelství;sestra
Keywords in different language: ethical principles;patient rights;code of ethics;nursing;nurse
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice dodržování etických principů při poskytování ošetřovatelské péče. Práce je zaměřena na názory na danou problematiku a zabývá se zejména právy a povinnostmi pacientů. Hlavním cílem práce je zjistit vnímání respektování práv a povinností během hospitalizace z pohledu pacientů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is devoted to the issue of adherence to ethical principles in the provision of nursing care. The thesis focuses on the views on the issue and deals in particular with the rights and obligations of patients. The main aim of the thesis is to find out the perception of respecting rights and duties during hospitalization from the patients' perspective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vera_Spinarova_VSK -BP.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Spinarova_PV.pdfPosudek vedoucího práce341,5 kBAdobe PDFView/Open
Spinarova_PO.pdfPosudek oponenta práce296,98 kBAdobe PDFView/Open
Spinarova_H.pdfPrůběh obhajoby práce402,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.