Title: Připravenost porodních asistentek v péči o novorozence na neonatologické JIP/JIRP
Other Titles: Preparedness of midwives in the care of newborns in the neonatological JIP/JIRP
Authors: Černá, Kamila
Advisor: Hrachovcová Hana, PhDr. DiS.
Referee: Janoušková Kristina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53674
Keywords: porodní asistentka;novorozenec na jednotce intenzivní péče;nedonošený novorozenec;nemocný novorozenec;připravenost;péče;adaptační proces
Keywords in different language: midwife;newborn in intensive care unit;premature newborn;sick newborn;readiness;care;adaptation process
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na péči porodních asistentek o novorozence na neonatologické JIP/JIRP, kdy cílem je zjistit připravenost porodních asistentek před a po ukončení adaptačního procesu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřujeme na problematiku neonatologie, která souvisí s pobytem novorozence na neonatologické JIP/JIRP, dále se zabýváme adaptačním procesem a věnujeme se připravenosti porodních asistentek v péči o novorozence na neonatologické JIP/JIRP. Tato část je vypracována na základě odborné literatury a odborných článků. V praktické části bakalářské práce plynule navazujeme na teoretickou část, která je zpracována formou kvalitativní-ho výzkumu. Výzkumného šetření se účastnily dvě porodní asistentky pracující na oddělení neonatologické JIP/JIRP.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the care of midwives for newborns in the neonatal ICU/ICU, where the aim is to determine the readiness of midwives before and after the adaptation process. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, we focus on the neonatology issues related to the neonatal stay in the neonatal ICU/ICU, we also discuss the adaptation process and the readiness of midwives in the care of newborns in the neonatal ICU/ICU. This section is based on literature and professional articles. In the practical part of the bachelor thesis we smoothly follow the theoretical part, which is developed in the form of qualitative research. Two midwives working in the neonatology ward of the ICU/ICU participated in the research investigation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cerna_Kamila_PAS_BP.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Cerna_PV.pdfPosudek vedoucího práce330,95 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_PO.pdfPosudek oponenta práce392,48 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_H.pdfPrůběh obhajoby práce367,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.