Název: Projekt multifunkčního domu v proluce v Rokycanech
Další názvy: Projekt of the multi-functional building in the gap in Rokycany
Autoři: Bacovská, Alena
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5368
Klíčová slova: zděný čtyřpatrový polyfunkční objekt s komerčním prostorem;kancelářemi a galerií;architektonický návrh;statika
Klíčová slova v dalším jazyce: four-story brick building with multi-functional commercial space;offices and a gallery;architectural design;statics
Abstrakt: Práce se obsahuje návrh a vytvoření projektu zděného čtyřpatrového polyfunkčního domu s prostory pro komerční využití v přízemí objektu (knihovna, kavárna a prodejna), v dalších dvou nadzemních podlažích jsou kancelářské prostory a v podkroví se nachází galerie města Rokycany. Práce se zabývá statickým výpočtem a posouzením tohoto objektu. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných ČSN EN. Výkresová část práce i vizualizace jsou provedeny v programu Autodesk AutoCAD Architecture 2011, ve studentské verzi a ArchVision. Statický výpočet vybraných prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení je provedeno programem FIN10.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis contains architectural design and project creation of a four-storey brick multi-functional building with space for commercial use on the ground floor (library, café and shop). On the other two floors there is office space and in the attic there is a gallery of the town Rokycany. This work deals with statics analysis and the assessment of this object. Static load assessment is made according to applicable ČSN EN. The drawing part and visualization of the work are done in the student version of Autodesk AutoCAD Architecture 2011 and ArchVision. The statics analysis of the selected design elements, their dimensioning and evaluation is carried out in the software Fin10.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE_ALENA BACOVSKA.pdfPlný text práce21,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bacovska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce591,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bacovska_oponent.pdfPosudek oponenta práce922,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bacovska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce120,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5368

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.