Název: Projekt multifunkční knihovny s kavárnou a dopravním řešením areálu
Další názvy: Project of multifunctional building of library with cafe and complex transport solutions
Autoři: Kakeš, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5369
Klíčová slova: ocelová konstrukce;statika;příhradový vazník;moderní architektura;SBRA
Klíčová slova v dalším jazyce: steel construction;statics;truss;modern architecture;SBRA
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace k polyfunkční budově knihovny spojené s kavárnou. Rozsah projektu je odpovídající dokumentaci pro stavební povolení. Cílem projektu je vypracování odpovídající projektové dokumentace a statické posouzení vybrané části konstrukce dle ČSN EN v programu FIN-EC a Geo 5. Projektová dokumentace je vypracována v programu ArchiCAD 13 a AutoCAD 2011. V závěru se práce zabývá posouzením taženého prutu pravděpodobnostní metodou SBRA a porovnáním výsledných hodnot s deterministickým přístupem dle ČSN EN
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis deals with design and elaboration of project documentation for multifunctional building of library with cafe. The scope of the project documentation corresponds to the project documentation for the building permit. The project aims to elaborate a corresponding project documentation and reliability assessment of selected construction part according to ČSN EN in the FIN-EC and Geo 5 software. the project documentation has been elaborated in the ArchiCAD 13 and AutoCAD 2011 software. in conclusion the work deals with the assessment of drawn beam by the SBRA probability method and by comparing the results with the deterministic approach according to ČSN EN.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarskapraceJANKAKES.pdfPlný text práce27,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kakes_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce427,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kakes_oponent.pdfPosudek oponenta práce410,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kakes_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce121,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5369

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.