Title: Systém pro realizaci programátorských soutěží
Other Titles: Programming Contests Platform
Authors: Bruna, Martin
Advisor: Maňák Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53744
Keywords: soutěžní programování;mikroservisní architektura;webová aplikace
Keywords in different language: competitive programming;microservice architecture;web application
Abstract: Tato bakalárská se zabývá analýzou existujících rešení programátorských souteží, vlastní implementací a overení systému v praxi. Klientské i administracní rozhraní je zpracováno jako webová aplikace. Celá aplikace je dělená do menších logických celku, které se dokáží jednotlive škálovat a tvorí tak mikro-architekturu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analysis of existing solutions for programming competitions, the actual implementation and verification of the system in practice. The client and administration interface is developed as a web application. The whole application is divided into smaller logical parts that can scale individually to form a micro-architecture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A20B0066P_BP.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
A20B0066P_hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce23,92 kBAdobe PDFView/Open
A20B0066P_posudek.pdfPosudek oponenta práce49,53 kBAdobe PDFView/Open
A20B0066P_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce29,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.