Title: Systém pro tvorbu automatického generátoru zpráv ze strukturovaných dat
Other Titles: A system for creating an automatic report generator from structured data
Authors: Ulrych, Jan
Advisor: Sido Jakub, Ing.
Referee: Martínek Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53747
Keywords: novinový článek;automatizace;šablony;software;automatické generování;systém
Keywords in different language: newspaper article;automation;templates;software;automatic generation;system
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvořit systém pro tvorbu automatického generátoru zpráv ze strukturovaných dat za použití uživatelsky definovaných šablon. Práce zkoumá problematiku automatického generování zpráv. Na základě zkušeností novinářů s existujícím systémem pak formuluje požadavky na nový systém. Na základě těchto požadavků je pak navržen a implementován systém, který uživatelům dovoluje definovat šablonu generované zprávy, stahovat data z různých zdrojů a na základě definovaných šablon v předem daný čas automaticky generovat text.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to develop a system for creating an automatic report generator from structured data using user-defined templates. The thesis explores the issue of automatic message generation. It then formulates requirements for a~new system based on journalists experience with an existing system. Based on these requirements, a system that allows users to define a template for the generated report, download data from various sources, and automatically generate text based on the defined templates at a predefined time, is then designed and implemented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A20B0264P_Text.pdfPlný text práce12,27 MBAdobe PDFView/Open
A20B0264P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce111,96 kBAdobe PDFView/Open
A20B0264P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce43,1 kBAdobe PDFView/Open
A20B0264P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce80,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.