Title: Grafické uživatelské rozhraní pro rehabilitační software
Other Titles: Graphical user interface for rehabilitation software
Authors: Varga, Lukáš
Advisor: Váša Libor, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vítová Natálie, Ing. MSc
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53748
Keywords: vr rehabilitace;xml;konfigurace;roztroušená skleróza;unity;gui
Keywords in different language: vr rehabilitation;xml;configuration;multiple sclerosis;unity;gui
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením aplikace pro rehabilitaci paže ve virtuální realitě. Aplikace je vyvíjena v rámci studie Virtuální realita v léčbě nemocných s roztroušenou sklerózou. V aktuální verzi softwaru se terapeutická cvičení nastavují ručně pomocí editace konfiguračních souborů. Práce si klade za cíl zjednodušit fyzioterapeutickému týmu konfiguraci terapeutických cvičení za použití přívětivého grafického uživatelského rozhraní. Důraz je kladen na zpětnou kompatibilitu s původním mechanismem konfigurace a na možné změny struktury parametrů cvičení používaných v terapeutickém softwaru.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the extension of the arm rehabilitation application in virtual reality. The application is being developed as part of the study Virtual reality in the treatment of patients with multiple sclerosis. In the current version of the software, therapy exercises are set up manually by editing configuration files. The work aims to simplify the configuration of therapeutic exercises for the physiotherapy team using an intuitive graphical user interface. The focus is on backward compatibility with the original configuration mechanism and on possible changes to the structure of exercise parameters used in the therapy software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Varga.pdfPlný text práce10,78 MBAdobe PDFView/Open
A19B0219P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce104,26 kBAdobe PDFView/Open
A19B0219P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce546,38 kBAdobe PDFView/Open
A19B0219P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce75,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.