Title: Mobilní aplikace s rozšířenou realitou pro budovu FAV
Other Titles: Augmented reality mobile app for FAV building
Authors: Holý, Vladimír
Advisor: Majdišová Zuzana, Ing. Bc. Ph.D.
Referee: Pešička Ladislav, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53750
Keywords: rozšířená realita;ar;android
Keywords in different language: augmented reality;ar;android
Abstract: V této bakalářské práci se zabývám vývojem aplikace na mobilní zařízení Android využívající prvky rozšířené reality k mapování virtuálních objektů do fyzických obrazů. Aplikace slouží k zpestření prohlídky budovy Fakulty aplikovaných věd v Plzni, kde se obrazy nachází. Součástí řešení je i administrátorská aplikace, pomocí které mohou administrátoři snadno upravovat, mazat a přidávat další objekty. Po počátečním průzkumu dostupných nástrojů a existujících podobných aplikací seznamuji čtenáře s využitými nástroji pro dosažení cíle, implementací a s testováním obou aplikací.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of an Android mobile app, using fea- tures of Augmented reality for the purpose of mapping virtual objects onto physical paintings. This app is used to enhance guided tours of the Faculty of Applied Sciences building, where the paintings mentioned above are located. As part of this thesis, a complimentary administrator application was also developed, which can be used to easily add, remove or otherwise manage the mapped virtual objects by system administrators. After conducting an initial market analysis of similar or analogous applications currently available, the thesis proceeds to introduce and explain the tools and processes used during the applications development, and their eventual testing and deployment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_final.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
A19B0247P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce211,59 kBAdobe PDFView/Open
A19B0247P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce530,16 kBAdobe PDFView/Open
A19B0247P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce50,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.