Title: Zobecněná rotační symetrie množiny bodů v prostoru
Other Titles: Generalized Rotational Symmetry of a Point Set in 3D
Authors: Gregor, Vít
Advisor: Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
Referee: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53757
Keywords: symetrie;rotační symetrie;zobecněná rotační symetrie;3d objekty;lomená čára;segmentace objektu
Keywords in different language: symmetry;rotational symmetry;generalized rotational symmetry;3d objects;broken line;object segmentation
Abstract: Tato bakalářská práce Zobecněná rotační symetrie množiny bodů v prostoru se zabývá hledáním zobecněné rotační symetrie v 3D objektech. Zobecněnou symetrii reprezentuje lomená čára, která vznikne spojením os, podle kterých jsou jednotlivé části objektu rotačně symetrické. Práce se zabývá nejprve předzpracováním 3D objektu v podobě rozdělení objektu na části. Na jednotlivé části objektu je pak aplikováno již existující programové vybavení pro nalezení rotační symetrie. Nakonec jsou výsledné osy spojeny v jednu lomenou čáru zobecněné rotační symetrie.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the generalized rotational symmetry of 3D objects. Generalized rotational symetry is represented by the rotational symmetry axes of parts of the 3D object, that are connected together. Firstly, the object should be segmented to smaller parts. Than, the existing software for finding rotational symmetry axes is applied for segmented parts. Finally, the rotational symmetry axes are connected together.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A20B0094P.pdfPlný text práce6,87 MBAdobe PDFView/Open
A20B0094P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce33,08 kBAdobe PDFView/Open
A20B0094P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce630,45 kBAdobe PDFView/Open
A20B0094P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce58,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.