Title: Návrh a implementace open source knihovny pro kompresi molekulárních trajektorií
Other Titles: Design and implementation of open source library for molecular trajectory compression
Authors: Kovarovič, Vít
Advisor: Dvořák Jan, Ing.
Referee: Maňák Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53762
Keywords: komprese;molekulární trajektorie;open-source;multiplatformní software;dynamická knihovna;integrace software;binding;c++;python
Keywords in different language: compression;molecular trajectories;open-source;cross-platform software;dynamic library;software integration;binding;c++;python
Abstract: Cílem této práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ multiplatformní, open-source knihovnu, která implementuje metodu Predictive Molecule Compression pro kompresi molekulárních trajektorií, a demonstrovat její integraci v projektu napsaném v jazyce Python. První část práce analyzuje možnosti vývoje multiplatformního software a technologie, které umožňují využití knihoven napsaných v C++ v jiných jazycích, především v jazyku Python. Dále popisuje fungování kompresní metody PMC pro potřeby její implementace. Druhá část popisuje návrh struktury a rozhraní knihovny a detaily její implementace a procesu sestavení. V závěru jsou pomocí experimentu srovnány kompresní, časové a paměťové výsledky implementované knihovny a již existujícího prototypu.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to design and implement a cross-platform, open-source library in C++ that implements the Predictive Molecule Compression method for compression of molecular trajectory data and to demonstrate its integration in a Python project. The first part analyzes options for cross-platform software development and lists technologies that enable the integration of libraries written with C++ in projects written in other languages, especially Python. Furthermore, it describes the principles of the PMC method from the perspective of its implementation. The second part describes the design of the module structure and interface of the library and details its implementation and build system. Finally, the compression results, execution time, and memory footprint of the library are experimentally measured and compared with the results of the previously existing prototype.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce931,68 kBAdobe PDFView/Open
A19B0099P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce401,79 kBAdobe PDFView/Open
A19B0099P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce27,51 kBAdobe PDFView/Open
A19B0099P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce50,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.