Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNový Pavel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKotěšovcová, Ester
dc.contributor.refereeKohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-13
dc.date.accessioned2023-08-02T10:47:37Z-
dc.date.available2022-10-3
dc.date.available2023-08-02T10:47:37Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-5-4
dc.identifier93745
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53766-
dc.description.abstractTato práce se zabývá zpracováním souboru signálů odpovědi vestibulárního nervu, který je naměřen během jednoho vyšetření systémem vHIT (video Head Impulse Test), spec. zařízením ICS Impulse. Jedná se o rozšíření možností analýzy jednorozměrných signálů vytvořením experimentálního softwaru, ve kterém jsou implementovány metody pro odhad standardního signálu, tedy signálu, který je podle zvolených metod pro naměřený soubor vyšetření reprezentativní. Metody zpracovávají signály jak v časové, tak ve frekvenční oblasti a jsou založeny na výpočtu výsledného odhadu standardního signálu nebo na výběru skutečného signálu, který splňuje stanovená kritéria. Základem metod odhadu je průměrování signálů podle jednotlivých vzorků. Tato metoda bývá součástí komerčních systémů vHIT. Pro specifické záznamy vyšetření však může tato metoda filtrovat i artefakty, které jsou důležité např. pro detekci sakád. Proto bylo navrženo a testováno dalších sedm metod odhadu standardního signálu. Experimentální software je vybaven modulem pro import dat ze systému vHIT v XML formátu a databází záznamů.cs
dc.format57
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvestibulární ústrojícs
dc.subjectnystagmuscs
dc.subjectvideo head impulse testcs
dc.subjectzpracování signálůcs
dc.subjectfourierovy řadycs
dc.subjectfourierovy deskriptorycs
dc.titleOdhad standardního průběhu signálu odpovědi vestibulárního nervucs
dc.title.alternativeEstimation of the standard course of the vestibular nerve response signalen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programInženýrská informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on processing a set of response signals of the vestibular nerve, which are measured during one examination by the vHIT (video Head Impulse Test) system, especially by the ICS Impulse device. It extends the possibilities of analyzing one-dimensional signals by creating experimental software in which methods for estimating a standard signal are implemented. A standard signal is a signal that is representative for the measured set of examinations according to the selected methods. The methods process signals in both the time and frequency domain and are based on~the calculation of the resulting estimate of a standard signal or on the selection of a real signal that meets the specified criteria. The basis of~estimation methods is the average of signals according to~individual samples. This method is often part of commercial vHIT systems. However, for specific examination recordings, this method can also filter out artifacts that are important for saccade detection. Therefore, seven additional standard signal estimation methods were proposed and tested. The experimental software is equipped with a module for importing data from the vHIT system in XML format and a database of records.en
dc.subject.translatedvestibular systemen
dc.subject.translatednystagmusen
dc.subject.translatedvideo head impulse testen
dc.subject.translatedsignal processingen
dc.subject.translatedfourier seriesen
dc.subject.translatedfourier descriptorsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A19B0583P_BP.pdfPlný text práce6,01 MBAdobe PDFView/Open
A19B0583P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce164,12 kBAdobe PDFView/Open
A19B0583P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce208,64 kBAdobe PDFView/Open
A19B0583P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce50,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.