Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRendl Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKouba, Jiří
dc.contributor.refereeBulín Radek, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-22
dc.date.accessioned2023-08-02T10:47:41Z-
dc.date.available2022-10-5
dc.date.available2023-08-02T10:47:41Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-5-31
dc.identifier90054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53772-
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o matematickém modelování silničních vozidel. Jsou představeny čtyři rovinné modely přímočarého pohybu motorových vozidel, které jsou postupně rozšiřovány o odpružení, náklon, počet kol a vertikální pohyb. Dynamické a rozměrové parametry modelů jsou vypočteny a převzaty z údajů odpovídajících studentské formuli UWB-04. Dále je odvozen a zpracován prostorový dynamický model čtyřkolého vozidla. Prostorový model čtyřkolého vozidla je pak použit k provedení parametrické studie vozidla a zkoumání vlivů různých hodnot parametrů zavěšení vozidla na jeho jízdní vlastnosti a komfort posádky. Získané údaje jsou pak použity při optimalizaci rozložení momentů a natočení kol při Skid Pad testu. Samotná optimalizace rozdělení točivých momentů kol při jízdě je provedena hledáním minima odchylky od předepsané trasy pro požadovaná kritéria pohybu.cs
dc.format60
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdynamikacs
dc.subjectmatematické modelování vozidelcs
dc.subjectpočítačové modelovánícs
dc.subjectrovinný model silničního vozidlacs
dc.subjectprostorový model silničního vozidlacs
dc.subjectoptimalizace točivých momentůcs
dc.subjectformule studentcs
dc.titleModelování a optimalizace jízdy automobilu s elektropohonem \\ jednotlivých kolcs
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v technice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelors thesis deals with mathematical modelling of on-road vehicles. Throughout this thesis, four planar models of rectilinear vehicle movement are described, which are gradually expanded to contain suspension, pitch, added number of wheels and movement in the vertical axis. Dynamic and dimensional parameters to be used with the models are calculated and taken over from UWB-04 Formula SAE racecar data. A spatial dynamic model of a four-wheeled vehicle is introduced. The spatial model of the four-wheeled vehicle is then used for a parametric study of the vehicle and research of the influence of various suspension-related parameter values on driving characteristics and crew comfort. Collected data are then used in optimizing the torque distribution and wheel turning during a Skid Pad test. The optimization of torque distribution itself is carried out by search of the minimal value of the divergence from the prescribed route, for the demanded movement criteria.en
dc.subject.translateddynamicsen
dc.subject.translatedmathematical vehicle modellingen
dc.subject.translatedcomputational modellingen
dc.subject.translatedplanar model of a road vehicleen
dc.subject.translatedspatial model of a road vehicleen
dc.subject.translatedtorque optimizationen
dc.subject.translatedformula saeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kouba_2023.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
Kouba_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce134,58 kBAdobe PDFView/Open
Kouba_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Kouba_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce252,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.