Title: Porušování korozí pod napětím v přehřáté páře
Authors: Janoušek, Jaromír
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53797
Keywords: praskání vlivem prostředí; trhliny vzniklé korozí pod napětím; přehřátá pára s obsahem vodíku; austenitická ocel
Keywords in different language: environmentally assisted cracking; stress corrosion cracking; superheated hydrogenated steam; austenitic steel
Abstract: Urychlení kinetiky procesů poškozování při zachování podmínek podobných prostředí tlakovodních reaktorů. Porovnání s výsledky z tlakové vody a stanovení ekvivalence mezi vodním a parním prostředím. Vytvoření výpočtového modelu pro predikci chování austenitické oceli AISI 316L v prostředí nízkotlaké přehřáté páry s obsahem vodíku.
Abstract in different language: Acceleration the oxidation kinetics while keeping the electrochemical conditions similar to those of the primary water in a pressurized water reactor. Comparison with results from pressurized water and determination of equivalence between water and steam environment. Creation of a computational model for the prediction of the behaviour of austenitic steel AISI 316L in low pressure superheated hydrogenated steam environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02 DISERTACE - JANOUSEK.pdfPlný text práce10,61 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_ Blahova.pdfPosudek oponenta práce666,33 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Janousek_skolitelem_AK.pdfPosudek vedoucího práce370,44 kBAdobe PDFView/Open
Protokol obhajoby disertacni prace_Janousek.pdfPrůběh obhajoby práce595,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.