Title: Kresba jako obraz
Other Titles: Drawing as equal to painting
Authors: Rybárová, Katarína
Advisor: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Referee: Kotyza Vladivoj, akademický malíř
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53815
Keywords: domov;kresba;uhlík;krajina;suchý pastel;príroda
Keywords in different language: home;landscape;charcoal;soft pastel;large scale drawing;nature
Abstract: Práca pozostáva zo štyroch sérií kresieb, odlišujú sa veľkosťou použitého formátu. V kresbách som spracovávala tému domova, prostredníctvom krajiny a jej textúr.
Abstract in different language: The work consists of four series of drawings, distinguished by the size of the format used. In my drawings, I processed the theme of home, through the landscape and its textures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domov_Katarina_Rybarova_DP.pdfPlný text práce35,64 MBAdobe PDFView/Open
Rybarova.pdfPosudek oponenta práce506,93 kBAdobe PDFView/Open
Rybarova_0.pdfPosudek vedoucího práce621,85 kBAdobe PDFView/Open
Rybarova_1.pdfPrůběh obhajoby práce27,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.