Title: PROCESUÁLNÍ OBJEKT
Other Titles: Processual Object
Authors: Bartoňová, Veronika
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Němcová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53822
Keywords: fotografie;nová média;grafika;filosofie existence;lidská konečnost
Keywords in different language: photography;new media;graphics;philosophy of existence;human finitude
Abstract: Diplomová práce je pokusem o výtvarnou reflexi celku lidské existence v jejím procesuálním charakteru. Prostřednictvím (i) vizuálního ztvárnění čtyř figur a (ii) doprovodného souboru tvořenému čtyřmi fotografiemi a grafikou ukazuje lidský pohyb v jeho tvořivém, ontogenetickém rozměru. Současně však upomíná na všudypřítomnou konečnost, která každému z pohybů dává nejen smysl, ale i definitivní mez. Tím navazuje na myšlenkové podněty a vizuální motivy existenciálně laděné filosofie a tematicky spřízněného výtvarného umění.
Abstract in different language: The diploma thesis is an attempt at an artistic reflection of the whole of human existence in its process character. Through (i) the visual representation of four figures and (ii) an accompanying set of four photographs and graphics, it shows human movement in its creative, ontogenetic dimension. At the same time, it reminds us of the omnipresent finitude that gives each movement not only a meaning, but also a definitive limit. In this way, it relates to the thought impulses and visual motifs of existentially attuned philosophy and thematically related visual art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika_barton_ova__Diplomova_ pra_ce.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Bartonova.pdfPosudek vedoucího práce565,88 kBAdobe PDFView/Open
Bartonova_0.pdfPosudek oponenta práce504,99 kBAdobe PDFView/Open
Bartonova_1.pdfPrůběh obhajoby práce34,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.