Title: VNITŘNÍ HLAS
Other Titles: THE INNER VOICE
Authors: Slámová, Agáta
Advisor: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Referee: Štěpánek Jan, Doc. Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53829
Keywords: série;socha;procesuálnost;proces;časovost;zhmotnění;záznam činnosti;stereotyp;rituál;tělesnost;symfonie života
Keywords in different language: series;sculpture;processuality;process;temporality;materialization;record of activity;stereotype;ritual;physicality;symphony of life
Abstract: Umělecký soubor Trvá, zaznamenává v několika sériích, lidské i nelidské činnosti a procesy, jimiž je život protkán. Dílo fyzicky zachycuje proces holení vlastního těla, gest práce na telefonu, hrabání děr psem, čištění zubů, byrokratický život v podobě účtenek a další. Jednotlivé série jsou tvořeny v nekonečné linii života samotného autora. Následná instalace, jednotlivá díla opět spojuje, tak že se v prostoru nebo na stěnách tvoří rytmické linky zaznamenaných činností. Komplexně, pak znázorňují, jakoby notový zápis celé životní symfonie.
Abstract in different language: 'Lasts' art ensemble records in several series human and non-human activities and processes through which life is woven. The work physically captures the process of shaving one's own body, gestures of working on the phone, digging holes by a dog, brushing teeth, bureaucratic life in the form of receipts and more. Individual series are created in the endless line of the life of the author himself. The subsequent installation connects the individual works again, so that rhythmic lines of recorded activities are formed in the space or on the walls. They then comprehensively depict, as it were, the recording of the entire symphony of life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Agata_Slamova_Trva_text_2023.pdfPlný text práce14,59 MBAdobe PDFView/Open
Slamova.pdfPosudek oponenta práce796,02 kBAdobe PDFView/Open
Slamova_0.pdfPosudek vedoucího práce517,35 kBAdobe PDFView/Open
Slamova_1.pdfPrůběh obhajoby práce93,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.