Title: Film - Comfortable Guy
Other Titles: Movie - Comfortable Guy
Authors: Mikhin, Aleksandr
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Moulis Ladislav, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53834
Keywords: comfortable;guy;tajemny;agent;princezna;film;akce
Keywords in different language: comfortable;guy;secret;agent;princess;movie;action
Abstract: Studentský film, který jsme vytvořili s Arseniem Aleinikem. Tento film vypráví příběh mladého skateboardisty, který se představuje jako tajný agent. Boje, intriky a milostné dobrodružství Saši vezmou diváka na napínavou cestu až do konce. Zaujmul jsem několik rolí při tvorbě filmu, včetně režiséra, kamery, 3D umělce a VFX umělce. Film je plný výrazných zvratů, ty zdůrazňuje unikátní barevná paleta každé kapitoly. Soundtrack zahrnuje různé hudební žánry, které podtrhují emocionální rozmanitost hlavní postavy. Film je tvořivým experimentem a představuje jedinečný příběh, který umožňuje divákovi si vybrat, zda se všechny události skutečně staly, nebo to byla jen fiktivní realita hlavního hrdiny.
Abstract in different language: Student film that we created with Arseniy Aleinik. This film tells the story of a young skateboarder who presents himself as a secret agent. Battles, intrigues, and romantic adventures with Sasha take the viewer on an exciting journey to the very end. I performed several roles in creating the film, including director, camera operator, 3D artist, and VFX artist. The film is filled with dramatic plot twists which is emphasized by a unique color palette of each chapter. The soundtrack includes various music genres that highlight the emotional diversity of the main character. The film is a creative experiment and presents a unique story that allows the viewer to choose whether all the events really happened or if it was just the main character{'}s imagination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Aleksandr_MIKHIN_D20N0103P.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
Mikhin.pdfPosudek oponenta práce715,39 kBAdobe PDFView/Open
Mikhin_0.pdfPosudek vedoucího práce808,85 kBAdobe PDFView/Open
Mikhin_1.pdfPrůběh obhajoby práce59,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.