Title: Příprava operace Anthropoid
Authors: Straková, Monika
Advisor: Urban Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Fischerová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53872
Keywords: anthropoid;reinhard heydrich;protektorát čechy a morava;československá exilová vláda;jozef gabčík;jan kubiš;parašutisté
Keywords in different language: anthropoid;reinhard heydrich;protectorate of bohemia and moravia;czechoslovak government-in-exile;jozef gabčík;jan kubiš;parachutists
Abstract: Bakalářská práce se zabývá přípravou operace Anthropoid. Hlavním cílem této práce je představit důkladnou přípravu na útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Příprava na tuto akci probíhala nejen ve Velké Británii, ale také na území Protektorátu Čechy a Morava. Práce je rozčleněna celkem na tři kapitoly, přičemž jádro práce se nachází ve třetí kapitole, která podrobně rozebírá jednotlivé přípravy operace Anthropoid.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the preparation of Operation Anthropoid. The main aim of this thesis is to present the thorough preparation for the attack on the Acting Reich Protector Reinhard Heydrich. The preparation for this action took place not only in Great Britain, but also in the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia. The thesis is divided into three chapters, with the core of the thesis being in the third chapter, which discusses in detail the various preparations for Operation Anthropoid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Priprava operace Anthropoid.pdfPlný text práce674,1 kBAdobe PDFView/Open
Strakova-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce561,21 kBAdobe PDFView/Open
Strakova-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce605,5 kBAdobe PDFView/Open
Strakova-prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce233,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.