Název: Analýza Slabikáře Nakladatelství Fraus z hlediska lexikálního
Další názvy: Analysis of a spelling book from the publisher Fraus in term of lexical
Autoři: Staňková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5414
Klíčová slova: slabikář;elementární čtení;historie;český národní korpus;frekvenční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: primer;elementary reading;history;czech national corpus;requency analysis
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zjištěním četnosti slov ve zkoumaném slabikáři. Teoretická část se zabývá důležitými terminologickými pojmy a historií slabikáře. Praktická část se zabývá samotnou frekvenční analýzou zkoumaného slabikáře a interpretací výsledků výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with finding the frequency of words in the examined spelling books. The theoretical part explains important concepts of terminology and the history of reading. The practical part deals with the actual frequency analysis of the examined Primer and interpretation of research results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
LINGVISTICKA ANALYZA SLABIKARE.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stankova_vp.pdfPosudek vedoucího práce247,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stankova_op.pdfPosudek oponenta práce220,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stankova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce122,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5414

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.