Title: Analýza Slabikáře Nakladatelství Fraus z hlediska lexikálního
Other Titles: Analysis of a spelling book from the publisher Fraus in term of lexical
Authors: Staňková, Lenka
Advisor: Wagnerová, Jarmila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5414
Keywords: slabikář;elementární čtení;historie;český národní korpus;frekvenční analýza
Keywords in different language: primer;elementary reading;history;czech national corpus;requency analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá zjištěním četnosti slov ve zkoumaném slabikáři. Teoretická část se zabývá důležitými terminologickými pojmy a historií slabikáře. Praktická část se zabývá samotnou frekvenční analýzou zkoumaného slabikáře a interpretací výsledků výzkumu.
Abstract in different language: This work deals with finding the frequency of words in the examined spelling books. The theoretical part explains important concepts of terminology and the history of reading. The practical part deals with the actual frequency analysis of the examined Primer and interpretation of research results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LINGVISTICKA ANALYZA SLABIKARE.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
stankova_vp.pdfPosudek vedoucího práce247,72 kBAdobe PDFView/Open
stankova_op.pdfPosudek oponenta práce220,09 kBAdobe PDFView/Open
stankova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce122,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.