Title: Autorské video
Other Titles: Author's video
Authors: Vlček, Matěj
Advisor: Takáč Viktor, MgA.
Mazúr Milan, MgA.
Referee: Lukáčová Marie, MgA.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54181
Keywords: video;krátký film;videoklip;umělá inteligence;ai
Keywords in different language: video;short movie;music video;artificial intelligence;ai
Abstract: ELIZA je autorské video. Jde o kombinaci krátkého filmu a hudebního videa. co je realita? Kdo jsem? To jsou hlavní otázky, které si po zhlédnutí musíte položit. Toto video nahlíží do nejhlubších oblastí mysli. Zobrazuje možnou budoucnost lidstva ve spojení samo se sebou, ve spojení s digitální érou, která teprve přijde.
Abstract in different language: ELIZA is an author's video. It is a combination of a short movie and a music video. What is reality? Who am I? These are the main questions to ask after watching. This video looks into the deepest areas of mind. It depicts the possible future of humankind in connection with itself, in connection with the digital era that is yet to come.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ELIZA_Matej Vlcek.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Vlcek.pdfPosudek vedoucího práce610,61 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek_0.pdfPosudek oponenta práce139,12 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek_1.pdfPrůběh obhajoby práce84,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.