Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČerná Marie, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBeránková, Adéla
dc.contributor.refereePokorný Jan, Ing. Mgr.
dc.date.accepted2023-9-6
dc.date.accessioned2023-09-11T22:24:34Z-
dc.date.available2022-10-24
dc.date.available2023-09-11T22:24:34Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-8-21
dc.identifier92585
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54183-
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na digitalizaci daní a účetnictví v rámci zvoleného ekonomického subjektu. V teoretické části je definován samotný pojem digitalizace, je popsána úroveň digitalizace v České republice a je také uvedeno, jaké jsou výhody, přínosy, rizika a hrozby digitalizace. Následně jsou zkoumány nástroje a služby umožňující digitální transformaci z hlediska zpracování daní a vedení účetnictví ekonomických subjektů. Praktická část je zaměřena na popis ekonomického subjektu. Je uvedeno, jakým způsobem a jakých služeb využívá pro zpracování daní a jaké jsou možnosti automatizace těchto procesů. Z hlediska vedení účetnictví je popsán dosavadní způsob jeho vedení a je popsán také proces implementace pomocného softwaru pro zajištění vyššího stupně automatizace. V závěru práce je uvedeno doporučení, které umožní plnou automatizaci procesů ekonomického subjektu.cs
dc.format64 s. (96 408 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdigitalizacecs
dc.subjectdigitální transformacecs
dc.subjectspráva danícs
dc.subjectmoje daněcs
dc.subjectdatová schránkacs
dc.subjectepocs
dc.subjectdis+cs
dc.subjectúčetní softwarycs
dc.subjectoutsourcing účetnictvícs
dc.subjectcloud vytěžování datcs
dc.titleDigitalizace daní a účetnictvícs
dc.title.alternativeDigitalization of taxes and accountingen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis is focused on the digitization of taxes and accounting within a chosen economic entity. The theoretical section defines the concept of digitization, describes the level of digitization in the Czech Republic, and outlines the advantages, benefits, risks, and threats of digitization. Subsequently, tools and services enabling digital transformation in terms of tax processing and accounting for economic entities are examined. The practical part is centered around describing the economic entity. It outlines how the entity utilizes services for tax processing and explores possibilities for automating these processes. Regarding accounting management, the current method of accounting is described, along with the process of implementing supporting software to achieve a higher level of automation. The conclusion of the thesis presents recommendation aimed at achieving full automation of the economic entity's processes.en
dc.subject.translateddigitalizationen
dc.subject.translateddigital tranformationen
dc.subject.translatedtax administrationen
dc.subject.translatedmoje daněen
dc.subject.translateddatová schránkaen
dc.subject.translatedepoen
dc.subject.translateddis+en
dc.subject.translatedaccounting softwareen
dc.subject.translatedaccounting outsourcingen
dc.subject.translatedclouden
dc.subject.translateddata miningen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berankova K20B0052P - BP - Digitalizace dani a ucetnictvi.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_Berankova_VP.pdfPosudek vedoucího práce343,46 kBAdobe PDFView/Open
BP_Berankova_OP.pdfPosudek oponenta práce127,67 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.