Title: Podpora mimofunkčních charakteristik v komponentových modelech
Other Titles: Extra-Functional Properties Support For a Variety of Component Models
Authors: Ježek, Kamil
Advisor: Brada, Přemysl
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5423
Keywords: komponenty;mimofunkční charakteristiky;kompatibilita
Keywords in different language: components;extra-functional properties;compatibility
Abstract: Metody zlepšující modulární tvorbu software se stávají stále více důležité, tak jak se stále zvětšuje software. Společně s využitím komponentově orientovaného programování, jako prostředek řešící komplexnost software, mimofunkční charakteristiky hrají stále důležitější roli. Problém adresovaný v této práci zahrnuje nedostatečné použití mimofunkčních charakteristik v existujících systémech. Tato práce staví na předpokladu, že toto nedostatečné použití zároveň omezuje využití komponentově orientovaného programování jako takového. Jako možné řešení, tato práce představuje robustní mechanismus, který umožňuje zavést mimofunkční charakteristiky do již existujících systémů. Díky tomuto přístupu, mimofunkční charakteristiky mohou být mnohem rychleji zavedeny v praxi, což vede také k větší rozšířenosti komponentového programování. Uvedený systém je založen na existujících řešeních, formálně definován a naprogramován v Javě. Základní stavební bloky tohoto systému jsou univerzální úložiště charakteristik, mechanismus umožňující přiřadit tyto charakteristky k různým komponentovým systémům a algorimus pro vyhodnocení charakteristik. Uvedené řešení je implementováno do průmyslových systémů Spring a OSGi. Případová studie ukazující možnou aplikaci tohoto systému je také součást této práce.
Abstract in different language: Approaches that target software composition are becoming remarkably important with the gradual enlargement of software systems. Together with the adoption of component-based programming to cope with software complexity, extra-func\-tion\-al properties are playing a more important role. This work deals with the problem of insufficient adoption of extra-functional properties among a variety of component models. It builds on the assumption that such insufficient adoption consequently limits the adoption of component-based programming itself. It is particularly noticeable in industrial applications. As a suggested solution, this work proposes a comprehensive mechanism enabling the use of extra-functional properties in existing systems. Thanks to this mechanism, extra-functional properties may be independently applied into the systems that have not contained the properties before. It should lead, among things, to the wider use of component based programming. The mechanism is based on other state-of-the-art approaches. The presented thesis provides their analysis, formally defines the mechanism, and describes its implementation in Java-based technologies. Main building blocks of the mechanism are a layered properties repository, a model assigning the properties to a variety of systems, and an evaluation algorithm. Application of the mechanism to industrial component models, namely Spring and OSGi, as well as a case-study presenting one of the practical applications is also part of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dizertace-tr-kamil_jezek.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
posudek-skolitel-jezek.pdfPosudek vedoucího práce37,77 kBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-jezek.pdfPosudek oponenta práce169,35 kBAdobe PDFView/Open
zapis-odp-jezek.pdfPrůběh obhajoby práce54,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.